Střediska doporučené hiporehabilitace

Střediska doporučené hiporehabilitace (dále jen SDH) jsou členská střediska ČHS, která splňují nároky na provádění kvalitních služeb pro klienty a uživatele v jednotlivých oborech hiporehabilitace a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována pro klienty jako střediska kvalitní hiporehabilitační praxe. Získání statusu SDH splněním stanovených podmínek je zcela dobrovolný proces členských středisek.

Seznam středisek

Střediska jsou seřazena abecedně.  U každého je označena působnost dle krajů a zaměření.  U každého profilu najdete webové stránky střediska, můžete se podívat se fotografie nebo stát fanoušky facebookové stránky.

Přečtěte si jako poznáte kvalitní hiporehabilitační středisko.

APOLENKA z.s. - Pardubický kraj

APOLENKA - Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - (HTFE) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE - RP)

(dříve Hipoterapii a Hipoterapii v rané péči - děti mladší 3 let).

Členské číslo ČHS - 9043

Vedoucí terapeuti odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Michaela Furbachová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Na Okrajích 156, Spojil, 530 12
Sídlo, kontaktní adresa: Bělobranská dubina 1080, Pardubice, 530 01
IČ: 69859914
Telefon: 775 114 618
Email: jolana.stepankova@apolenka.org
Web: www.apolenka.org

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: do 150 klientů ročně, děti v rané péči, ambulantní a ústavní klientela
Zaměření: Neurologie, Ortopedie, Psychiatrie, Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Úrazy, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma/intenzita: Ambulantní docházka 1 - 3 týdně, intenzivní týdny, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce)
Další aktivity: Tvůrčí dílny

Caballinus, z.s. - Kraj Praha

Caballinus - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)  a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE-RP)

(dříve Hipoterapii a Hipoterapii v rané péči -děti mladší 3 let).

Členské číslo ČHS - 9031

Terapeuti odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Mgr. Tereza Honců – fyzioterapeutka
Bc. Anna Radová, Bc. Karolína Kočová - fyzioterapeutky

Adresa provozovny: Farma Poláček,  Svrkyně –Hole 11, 252 64
Sídlo, kontaktní adresa: U Klubovny 911, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 26575743
Telefon: 777 971 907 
Email: tereza.honcu@caballinus.cz
Web: www.caballinus.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 100 klientů ročně, děti v rané péči, ambulantní a ústavní klientela
Ambulantní provoz, intenzivní týdny

Centrum Kociánka - Jihomoravský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

(dříve Hipoterapii).

Členské číslo ČHS - 9030

Vedoucí terapeuti odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Marta Kotasová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Centrum Kociánka, Kociánka 2,61247 Brno
Sídlo, kontaktní adresa: Centrum Kociánka, Kociánka 2,61247 Brno
IČ: 00093378
Telefon: 604 833 813
Email: kotasovamarta@gmail.com
Web: www.centrumkocianka.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 2

Klientela: přes 400 klientů ročně, děti od 3 let, ambulantní a ústavní klientela
Ambulantní provoz, canisterapie, animoterapie a kombinované terapie (animoterapie s uměleckými terapiemi)

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch - Západočeský kraj

Zbůch - Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

(dříve Hipoterapii).

Členské číslo ČHS - 9028

Vedoucí terapeut odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Jitka Poláková, Dis. – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
Sídlo, kontaktní adresa: V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
IČ: 411 949
Telefon: 377 830 660
Email: polakova@centrumzbuch.cz
Web: www.centrumzbuch.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 50 klientů ročně, děti od 3 let, ambulantní a ústavní klientela
Ambulantní provoz, canisterapie

Equilibro, z.s. - Středočeský kraj

Equilibro - Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE-RP)

(dříve Hipoterapii a Hipoterapii v rané péči).

Členské číslo ČHS - 9061

 

Terapeuti odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Mgr. Veronika Hlaváčová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Dražice 1, Benátky nad Jizerou
Sídlo, kontaktní adresa: Čs. armády 486, Dobrovice, 294 41
IČ: 3906647
Telefon: 728 266 198
Email: equilibro@email.cz
Web: www.equilibro.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 1

Klientela: do 50 klientů ročně, děti (max 50 kg).
Zaměření: Neurologie, Ortopedie, Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Úrazy, Poruchy chování, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Intenzita/forma: ambulantní docházka 1 - 3 týdně, tábory

Epona, z.s. - Jihomoravský kraj

EponaStředisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP), Paravoltiž a Přípravu koní pro hiporehabilitaci.

(dříve Hipoterapii a Aktivity s využitím koní) 

Členské číslo ČHS - 9005

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení hiporehabilitace:
Ing., Bc. Vladimíra Casková – fyzioterapeutka 
MUDr. Martina Jansová - lékařka 
Martina Audová - instruktorka HPSP
Mgr. Jana Sklenaříková - instruktoka paravoltiže

Adresa provozovny: Hostěnice 188, Mokrá 664 04
Sídlo, kontaktní adresa: Bratislavská 21, 602 00 Brno
IČ: 69707332
Telefon: : 469 648526, 728 163704
Email: epona@hipoterapie.cz
Web:  www.hipoterapie.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 6

Klientela: do 150 klientů ročně, děti a dospělí, převážně s neurologickými a ortopedickými indikacemi, klienti s mentální retardací, autismem a zrakovou vadou, ústavní a ambulantní klientela.
Letní tábor.

Hamzova léčebna Luže-Košumberk - Pardubický kraj

Hamzova léčebna Luže - Košumberk Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE-RP)

( dříve Hipoterapii a Hipoterapii v rané péči).

Členské číslo ČHS - 9032

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči(HTFE-RP):

Bc. Petra Kamarádová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Košumberk 80, Luže 538 54
IČ: 183024
Telefon: : 469 648 526 
Email: kamaradova@hamzova-lecebna.cz
Web:  www.hamzova-lecebna.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: do 150 klientů ročně, děti a dospělí, převážně s neurologickými a ortopedickými indikacemi,   ústavní  klientela.

Hipocentrum PN Kosmonosy - Středočeský kraj

HipocentrumStředisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii v psychiatrii a psychologii (HPP) a přípravu koní v hiporehabilitaci.

(dříve Psychoterapie pomocí koní) 

Členské číslo ČHS - 9017

Terapeuti odpovědní za vedení Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HPP):
Petra Černá Rynešová, PhDr. – klinický psycholog, psychoterapeut, pedagog

Příprava koní v hiporehabilitaci:
Kamila Petrová

Adresa provozovny: Lípy 15, Kosmonosy, 293 06
Sídlo, kontaktní adresa: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy, 293 06
IČ: 00068691
Telefon: 326 715 874, 777621345
Email: hipocentrum@pnkosmonosy.czp.rynesova@centrum.cz
Web: www.plkosmonosy.cz/hipocentrum

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 7

Klientela: více jak 200 klientů ročně, dospělí - senioři, ústavní klientela

Hiporehabilitace Baneta, z.s. - Pardubický kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE-RP)

(dříve Hipoterapie a Hipoterapie v rané péči - děti mladší 3 let).

Členské číslo ČHS - 9036

Terapeuti odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE):
Mgr. Hana Onderková – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Janov 61, 569 55 Janov u Litomyšle
Sídlo, kontaktní adresa: Janov 61, 569 55 Janov u Litomyšle
IČ: 27047784
Telefon: 607 606 172, 736 157 794
Email: oshbaneta@seznam.cz
Web: http://www.stajpucher.cz/

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS:

Klientela: do 50 klientů, děti v rané péči, ambulantní klientela
Intenzivní týdny

Hiporehabilitace Jupiter, z.s. - Kraj Praha- západ

Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní).

Členské číslo ČHS - 9068

Instruktoři odpovědní za Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):
Bc. Ida Kubrichtová - instruktorka HPSP 

Adresa provozovny: Mníšecká 23, Řevnice 252 30
Sídlo, kontaktní adresa: Mníšecká 23, Řevnice 252 30
IČ: 04772075
Telefon: 776614704
Email: k.ida@seznam.cz
Web: http://hipojupiter.cz/

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: do 100 klientů ročně, děti, dospívající a dospělí  - převážně ortopedické indikace, Poruchy učení,  Psychické onemocnění, Poruchy chování, Mentální retardace, Kombinované vady
Ambulantní klientela.

Horticon, z.s. - Kraj Vysočina

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní).

Členské číslo ČHS - 9074

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):
Lucie Hovorková– instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
Sídlo, kontaktní adresa: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
IČ: 06544975
Telefon: 777 274 331
Email:  info@horticon.cz,  
Web: horticon.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 1 

Klientela: do 50 klientů, děti od 4 let a dospělí, ústavní klientela
Zaměření: Poruchy učení, atd., Autismus, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: intenzivní víkendy, intenzivní týdny, tábory, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce)

Jezdecký klub Sviadnov, z.s. - Moravskoslezský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a paradrezuru

(dříve hipoterapii) 

Členské číslo ČHS - 9012

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a paradrezury:
MUDr. Jana Hajdůšková - lékařka 
Simona Chasáková - fyzioterapeutka
Darja Hrůzková - cvičitelka jezdectví

Adresa provozovny: JK Sviadnov, Pod Štandlem 413,  739 25 Sviadnov
Sídlo, kontaktní adresa: JK Sviadnov, Pod Štandlem 413,  739 25 Sviadnov
IČ: 68158068
Telefon: 777 645 535
Email: jksviadnov@seznam.cz
Web: www.jksviadnov.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 50 klientů ročně, děti a dospělí
Ambulance a ústavní klientela
Tábory, canisterapie, hendi odpoledne, hobíky s našími koníky

Jitka Bednářová Smíšková - Jihomoravský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Paradrezuru a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní)

Členské číslo ČHS - 9073

Instruktoři odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a paradrezury:
Jitka Bednářová Smíšková, Mgr.– instruktorka HPSP a paradrezury

Adresa provozovny: Tály 143, 664 83 Domašov 
Sídlo, kontaktní adresa: Tály 143, 664 83 Domašov 
IČ: 12154288
Telefon: 773 618 635
Email: bednarova.jitka@gmail.com
Web: www.jshobit.estranky.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 7 

Klientela: do 50 klientů, děti od 4 let, dospělí, senioři, ústavní a ambulantní klientela
Zaměření: Poruchy učení, atd., Autismus, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: Intenzivní víkendy, turnusová docházka (ústavní a lázeňská léčba), tábory, dlouhodobě (roky), krátkodobě (týdny)
Další aktivity: felinoterapie

Jezdecký klub Briliant - Petrovice z.s. - Královéhradecký kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní)

Členské číslo ČHS - 9072

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) :
Ing. et Mgr. Markéta Píšová, PhD.–  instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Petrovice 31, 517 21 Týniště nad Orlicí
Sídlo, kontaktní adresa: Petrovice 31, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 27018890
Telefon: 731 575 565
Email: maky.m@seznam.cz
Web: www.jkbriliant.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3 

Klientela: do 30 klientů, děti od 4 let, dospívající, dospělí, senioři, ústavní a ambulantní klientela
Zaměření:Ortopedie, Poruchy učení, atd., Autismus, Úrazy hlavy, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: ambulantní docházka 1 - 3 týdně, tábory

Další aktivity: canisterapie

Jurášek - Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Zlínský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní).

Členské číslo ČHS - 9063

Instruktoři odpovědní za Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP):

Mgr. Jarmila Marciánová - instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž
Sídlo, kontaktní adresa: Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž
IČ: 63459086
Telefon: 573 338 932
Email: vetkm@vetkm.cz
Web: www.vetkm.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 2

Klientela: do 50 klientů ročně, děti 3- 8 let - převážně neurologické a ortopedické indikace
Ambulantní klientela.

Koníček, o.p.s. - Jihočeský kraj

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní).

Členské číslo ČHS - 9013

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):
Mgr. Petra Křížová – instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Skřidla 5, 382 32 Velešín
Sídlo: Adamovská 6, 373 71 Adamov
Kontaktní adresa: Na Zlaté stoce 14, 37005 České Budějovice
IČ: 27002527
Telefon: 774 529 779
Email: konicekcb@seznam.cz
Web: www.konicekcb.webnode.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 2

Klientela: do 100 klientů ročně, děti a dospělí, senioři - ústavní klientela

Majoránek, z.s. - Jihočeský kraj

Majoránek - Středisko praktické výuky a středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP), Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE-RP)

(dříve Aktivity s využitím koní, Hipoterapie a Hipoterapie v rané péči.

Členské číslo ČHS - 9071

Terapeuti/instruktoři odpovědní za Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii :

Romana Koutníková - instruktorka HPSP
Ivana Strouhalová, Dis. - fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Božetice - Bečov č. p. 45, 399 01 Milevsko 
Sídlo, kontaktní adresa: Božetice č. p. 45, 399 01 Milevsko
IČ:   05788226
Telefon: 773 153 192
Email: avk.majoranek@seznam.cz
Web: www.majoranek.wbs.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: do 50 klientů ročně, děti i dospělí.
Ambulantní klientela.
Tábory, pony klub, tvořivé dílny, kurzy a tréninky

POČERNICKÁ INICIATIVA – POČIN, spolek - Kraj Praha

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Paravoltiž a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní)

Členské číslo ČHS - 9010

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a paravoltiže:

Hana Špindlerová – instruktorka pro HPSP a paravoltiž

Adresa provozovny:  V Ráji, Dolní Počernice, Praha 9
Sídlo: Hvozdíková 2573/15, Praha 10, 10600
Kontaktní adresa: Lužická 1276, Úvaly, 250 82
IČ: 68403453
Telefon: 605 285 426
Email: hankaspindlerova@atlas.cz
Web: http://jk-pocin.cz/

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 1

Klientela: do 100 klientů, děti a dospělí, ambulantní a ústavní klientela

Ranch Calamity Jane s.r.o. - Kraj Praha

Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Hipoterapii a Aktivity s využitím koní)

Členské číslo ČHS - 9077

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení  Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE):

Klára Novotná - instruktorka HPSP, Ilona Jirásková instruktorka HPSP
Ilona Jirásková - fyzioterapeutka

Sídlo, kontaktní adresa:Tererova 1356/6, Chodov, 149 00 Praha 4
IČ: 4188284
Telefon: 775646461
Email: ranch@calamity.cz
Web: www.calamity.cz

 Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 6

Klientela: :  děti, mládeží, dospělý, senioři.  Osoby s handicapem. děti a dospělí

Ryzáček, z.s. - Olomoucký kraj

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), Hipoterapii v psychiatrii a psychologii (HPP) a Přípravu koní v hiporehabilitaci.

(dříve Hipoterapii a Psychoterapii pomocí koní)

Členské číslo ČHS - 9020

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HPP):


Mgr. Hana Bednáříková - fyzioterapeutka
Jana Krejčová - psychoterapeutka

Sídlo, kontaktní adresa: Vyšehorky 16, 789 85 Líšnice 
IČ: 27042863
Telefon: 724 865 571, 605 766 154
Email: ryzacek@email.cz
Web: www.ryzacek.net

 Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: : více jak 150 klientů ročně, děti a dospělí
Ambulantní provoz 
Tábory, enviromentální vzdělávání, vzdělávání, volnočasové aktivity, veřejně prospěšné práce

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z.s.

 Kraj Praha

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Přípravu koní v hiporehabilitaci.

(dříve Hipoterapii)

Členské číslo ČHS - 9022

Terapeuti/instrutoři odpovědní za vedení hipoterapie:
Bc. Monika Šťastná Kohoutová – ergoterapeutka, hipoterapie

Adresa provozovny:  SEV Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař 102 00 
Sídlo, kontaktní adresa:  SEV Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař 102 00 
IČ: 62697617
Telefon: 739 562 258, 734 408 880 
Email: hiporehabilitace@toulcuvdvur.cz
Web: http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/organizace/sdruzeni-sraz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 7

Klientela: do 120 klientů ročně, děti a dospělí, váhový limit 80 kg - převážně neurologické a ortopedické indikace a jiné

Ústavní i ambulantní klientela 
Tábory a další aktivity

Stáj Rozárka, z.s. - Středočeský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a paradrezuru

(dříve Hipoterapii)

Členské číslo ČHS - 9024

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a paradrezury:

Mgr. Eva Jelínková  -  fyzioterapeutka

Mgr. Vít Šnajdr - instruktor pro paradrezuru

Adresa provozovny: Bykáň 8, 284 01 Kutná hora
Sídlo, kontaktní adresa: Bykáň 8, 284 01 Kutná hora
IČ: 270 37 304
Telefon: 724 316 145
Email: stajrozarka@centrum.cz
Web: www.stajrozarka.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 150 klientů ročně, děti - převážně neurologické a ortopedické indikace
Ústavní a ambulantní klientela

Stáj Vitality, Vitality Slezsko, s.r.o. - Kraj Moravskoslezský

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

(dříve Hipoterapii)

Terapeuti odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE):

Stanislava Valicová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Bystřice 1413, 739 95 Bystřice
Sídlo, kontaktní adresa: Vendryně 1017, 739 94 Vendryně
IČ: 25871129
Telefon: 734 150 972
Email: stanislava.valicova@vitalityslezsko.cz
Web: www.jizdarna.vitalityslezsko.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS:

Klientela: více jak 200 klientů, děti a dospělí, ambulantní a ústavní klientela
Příměstské tábory, rekondiční holistic wellness pobyty pro sportovce, programy pro denní
stacionáře dětí i dospělých.

Vladykův Dvůr. z.s. - Jihočeský kraj

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Přípravu koní v hiporehabilitaci

(dříve Aktivity s využitím koní) .

Členské číslo ČHS - 9035

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):

Mgr. Jindřiška Vladyková, Ing. Markéta Schestauberová – instruktorky HPSP

Adresa provozovny: Roudenská 2, 370 07 Roudné
Sídlo, kontaktní adresa: Roudenská 2, 370 07 Roudné
IČ: 270 14 568
Telefon: 777 068 872
Email: vladykuv.dvur@gmail.com
Web:  www.vladykuvdvur.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 11

Klientela: do 150 uživatelů ročně, děti 4,5 – 18 let (max. váha 78kg), ambulantní klientela.
Letní tábory.

Zookoutek Psychiatrická nemocnice Jihlava - kraj Vysočina

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Přípravu koní v hiporehabilitaci.

(dříve Aktivity s využitím koní). 

Členské číslo ČHS - 9019

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):

Bc. Yvonna Horská, Bc. Karel Fišar – instruktoři HPSP

Adresa provozovny: Brněnská 455/54, Jihlava 586 24
Sídlo, kontaktní adresa: Brněnská 455/54, Jihlava 586 24
IČ: 00600601
Telefon: sekretariát 567 552 123, zookoutek 567 552 299
Email: zookoutek@pnj.cz
Web:  www.pnj.cz/pro-pacienty/terapeuticke-aktivity/hiporehabilitace/
Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: více jak 150 klientů ročně, dospělí. Ústavní a ambulantní klientela (převaha ústavní)