Střediska doporučené hiporehabilitace

Střediska doporučené hiporehabilitace (dále jen SDH) jsou členská střediska ČHS, která splňují nároky na provádění kvalitních služeb pro klienty a uživatele v jednotlivých oborech hiporehabilitace a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována pro klienty jako střediska kvalitní hiporehabilitační praxe. Získání statusu SDH splněním stanovených podmínek je zcela dobrovolný proces členských středisek.

Změny názvosloví v hiporehabilitaci 2019

K 1. 1.  2020 se mění zásadně terminologie v hiporehabilitaci, o důvodech si můžete přečíst zde.

Hipoterapie (HT) se mění na Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

Aktivity s využitím koní (AVK) je nyní Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

Psychoterapie pomocí koní (PPK) má nový název Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP)

Seznam středisek

Střediska jsou seřazena abecedně.  U každého je označena působnost dle krajů a zaměření.  U každého profilu najdete webové stránky střediska, můžete se podívat se fotografie nebo stát fanoušky facebookové stránky.

Přečtěte si jako poznáte kvalitní hiporehabilitační středisko.

APOLENKA z.s. - Pardubický kraj

APOLENKA - Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - (HTFE) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE - RP)

(dříve Hipoterapii a Hipoterapii v rané péči - děti mladší 3 let).

Členské číslo ČHS - 9043

Vedoucí terapeuti odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Michaela Furbachová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Na Okrajích 156, Spojil, 530 12
Sídlo, kontaktní adresa: Bělobranská dubina 1080, Pardubice, 530 01
IČ: 69859914
Telefon: 775 114 618
Email: jolana.stepankova@apolenka.org
Web: www.apolenka.org

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: do 150 klientů ročně, děti v rané péči, ambulantní a ústavní klientela
Zaměření: Neurologie, Ortopedie, Psychiatrie, Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Úrazy, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma/intenzita: Ambulantní docházka 1 - 3 týdně, intenzivní týdny, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce)
Další aktivity: Tvůrčí dílny

Caballinus, z.s. - Kraj Praha

Caballinus - Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)  a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE-RP)

(dříve Hipoterapii a Hipoterapii v rané péči -děti mladší 3 let).

Členské číslo ČHS - 9031

Terapeuti odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Mgr. Tereza Honců – fyzioterapeutka
Bc. Anna Radová, Bc. Karolína Kočová - fyzioterapeutky

Adresa provozovny: Farma Poláček,  Svrkyně –Hole 11, 252 64
Sídlo, kontaktní adresa: U Klubovny 911, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 26575743
Telefon: 777 971 907 
Email: tereza.honcu@caballinus.cz
Web: www.caballinus.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 100 klientů ročně, děti v rané péči, ambulantní a ústavní klientela
Ambulantní provoz, intenzivní týdny

Centrum Kociánka - Jihomoravský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

(dříve Hipoterapii).

Členské číslo ČHS - 9030

Vedoucí terapeuti odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Marta Kotasová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Centrum Kociánka, Kociánka 2,61247 Brno
Sídlo, kontaktní adresa: Centrum Kociánka, Kociánka 2,61247 Brno
IČ: 00093378
Telefon: 604 833 813
Email: kotasovamarta@gmail.com
Web: www.centrumkocianka.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 2

Klientela: přes 400 klientů ročně, děti od 3 let, ambulantní a ústavní klientela
Ambulantní provoz, canisterapie, animoterapie a kombinované terapie (animoterapie s uměleckými terapiemi)

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch - Západočeský kraj

Zbůch - Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

(dříve Hipoterapii).

Členské číslo ČHS - 9028

Vedoucí terapeut odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Jitka Poláková, Dis. – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
Sídlo, kontaktní adresa: V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
IČ: 411 949
Telefon: 377 830 660
Email: polakova@centrumzbuch.cz
Web: www.centrumzbuch.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 50 klientů ročně, děti od 3 let, ambulantní a ústavní klientela
Ambulantní provoz, canisterapie

Equilibro, z.s. - Středočeský kraj

Equilibro - Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE-RP)

(dříve Hipoterapii a Hipoterapii v rané péči).

Členské číslo ČHS - 9061

 

Terapeuti odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Mgr. Veronika Hlaváčová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Dražice 1, Benátky nad Jizerou
Sídlo, kontaktní adresa: Čs. armády 486, Dobrovice, 294 41
IČ: 3906647
Telefon: 728 266 198
Email: equilibro@email.cz
Web: www.equilibro.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 1

Klientela: do 50 klientů ročně, děti (max 50 kg).
Zaměření: Neurologie, Ortopedie, Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Úrazy, Poruchy chování, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Intenzita/forma: ambulantní docházka 1 - 3 týdně, tábory

Epona, z.s. - Jihomoravský kraj

EponaStředisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP), Paravoltiž a Přípravu koní pro hiporehabilitaci.

(dříve Hipoterapii a Aktivity s využitím koní) 

Členské číslo ČHS - 9005

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení hiporehabilitace:
Ing., Bc. Vladimíra Casková – fyzioterapeutka 
MUDr. Martina Jansová - lékařka 
Martina Audová - instruktorka HPSP
Mgr. Jana Sklenaříková - instruktoka paravoltiže

Adresa provozovny: Hostěnice 188, Mokrá 664 04
Sídlo, kontaktní adresa: Bratislavská 21, 602 00 Brno
IČ: 69707332
Telefon: : 469 648526, 728 163704
Email: epona@hipoterapie.cz
Web:  www.hipoterapie.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 6

Klientela: do 150 klientů ročně, děti a dospělí, převážně s neurologickými a ortopedickými indikacemi, klienti s mentální retardací, autismem a zrakovou vadou, ústavní a ambulantní klientela.
Letní tábor.

Hamzova léčebna Luže-Košumberk - Pardubický kraj

Hamzova léčebna Luže - Košumberk Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE-RP)

( dříve Hipoterapii a Hipoterapii v rané péči).

Členské číslo ČHS - 9032

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči(HTFE-RP):

Bc. Petra Kamarádová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Košumberk 80, Luže 538 54
IČ: 183024
Telefon: : 469 648 526 
Email: kamaradova@hamzova-lecebna.cz
Web:  www.hamzova-lecebna.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: do 150 klientů ročně, děti a dospělí, převážně s neurologickými a ortopedickými indikacemi,   ústavní  klientela.

Hipocentrum PN Kosmonosy - Středočeský kraj

HipocentrumStředisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii v psychiatrii a psychologii (HPP) a přípravu koní v hiporehabilitaci.

(dříve Psychoterapie pomocí koní) 

Členské číslo ČHS - 9017

Terapeuti odpovědní za vedení Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HPP):
Petra Černá Rynešová, PhDr. – klinický psycholog, psychoterapeut, pedagog

Příprava koní v hiporehabilitaci:
Kamila Petrová

Adresa provozovny: Lípy 15, Kosmonosy, 293 06
Sídlo, kontaktní adresa: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy, 293 06
IČ: 00068691
Telefon: 326 715 874, 777621345
Email: hipocentrum@pnkosmonosy.czp.rynesova@centrum.cz
Web: www.plkosmonosy.cz/hipocentrum

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 7

Klientela: více jak 200 klientů ročně, dospělí - senioři, ústavní klientela

Hiporehabilitace Baneta, z.s. - Pardubický kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE-RP)

(dříve Hipoterapie a Hipoterapie v rané péči - děti mladší 3 let).

Členské číslo ČHS - 9036

Terapeuti odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE):
Mgr. Hana Onderková – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Janov 61, 569 55 Janov u Litomyšle
Sídlo, kontaktní adresa: Janov 61, 569 55 Janov u Litomyšle
IČ: 27047784
Telefon: 607 606 172, 736 157 794
Email: oshbaneta@seznam.cz
Web: http://www.stajpucher.cz/

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS:

Klientela: do 50 klientů, děti v rané péči, ambulantní klientela
Intenzivní týdny

Hiporehabilitace Jupiter, z.s. - Kraj Praha- západ

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní).

Členské číslo ČHS - 9068

Instruktoři odpovědní za Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):
Bc. Ida Kubrichtová - instruktorka HPSP 

Adresa provozovny: Mníšecká 23, Řevnice 252 30
Sídlo, kontaktní adresa: Mníšecká 23, Řevnice 252 30
IČ: 04772075
Telefon: 776614704
Email: info@hipojupiter.cz
Web: http://hipojupiter.cz/

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: do 100 klientů ročně, děti, dospívající a dospělí  - převážně ortopedické indikace, Poruchy učení,  Psychické onemocnění, Poruchy chování, Mentální retardace, Kombinované vady
Ambulantní klientela.

Horticon, z.s. - Kraj Vysočina

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní).

Členské číslo ČHS - 9074

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):
Lucie Hovorková– instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
Sídlo, kontaktní adresa: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
IČ: 06544975
Telefon: 777 274 331
Email:  info@horticon.cz,  
Web: horticon.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 1 

Klientela: do 50 klientů, děti od 4 let a dospělí, ústavní klientela
Zaměření: Poruchy učení, atd., Autismus, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: intenzivní víkendy, intenzivní týdny, tábory, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce)

Jezdecký klub Sviadnov, z.s. - Moravskoslezský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a paradrezuru

(dříve hipoterapii) 

Členské číslo ČHS - 9012

Vedoucí terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a paradrezury:
MUDr. Jana Hajdůšková - lékařka 
Simona Chasáková - fyzioterapeutka
Darja Hrůzková - cvičitelka jezdectví

Adresa provozovny: JK Sviadnov, Pod Štandlem 413,  739 25 Sviadnov
Sídlo, kontaktní adresa: JK Sviadnov, Pod Štandlem 413,  739 25 Sviadnov
IČ: 68158068
Telefon: 777 645 535
Email: jksviadnov@seznam.cz
Web: www.jksviadnov.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 50 klientů ročně, děti a dospělí
Ambulance a ústavní klientela
Tábory, canisterapie, hendi odpoledne, hobíky s našími koníky

Jitka Bednářová Smíšková - Jihomoravský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Paradrezuru a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní)

Členské číslo ČHS - 9073

Instruktoři odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a paradrezury:
Jitka Bednářová Smíšková, Mgr.– instruktorka HPSP a paradrezury

Adresa provozovny: Tály 143, 664 83 Domašov 
Sídlo, kontaktní adresa: Tály 143, 664 83 Domašov 
IČ: 12154288
Telefon: 773 618 635
Email: bednarova.jitka@gmail.com
Web: www.jshobit.estranky.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 7 

Klientela: do 50 klientů, děti od 4 let, dospělí, senioři, ústavní a ambulantní klientela
Zaměření: Poruchy učení, atd., Autismus, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: Intenzivní víkendy, turnusová docházka (ústavní a lázeňská léčba), tábory, dlouhodobě (roky), krátkodobě (týdny)
Další aktivity: felinoterapie

Jezdecký klub Briliant - Petrovice z.s. - Královéhradecký kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní)

Členské číslo ČHS - 9072

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) :
Ing. et Mgr. Markéta Píšová, PhD.–  instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Petrovice 31, 517 21 Týniště nad Orlicí
Sídlo, kontaktní adresa: Petrovice 31, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 27018890
Telefon: 731 575 565
Email: maky.m@seznam.cz
Web: www.jkbriliant.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3 

Klientela: do 30 klientů, děti od 4 let, dospívající, dospělí, senioři, ústavní a ambulantní klientela
Zaměření:Ortopedie, Poruchy učení, atd., Autismus, Úrazy hlavy, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: ambulantní docházka 1 - 3 týdně, tábory

Další aktivity: canisterapie

Jurášek - Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Zlínský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní).

Členské číslo ČHS - 9063

Instruktoři odpovědní za Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP):

Mgr. Jarmila Marciánová - instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž
Sídlo, kontaktní adresa: Koperníkova 1429, 767 01 Kroměříž
IČ: 63459086
Telefon: 573 338 932
Email: vetkm@vetkm.cz
Web: www.vetkm.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 2

Klientela: do 50 klientů ročně, děti 3- 8 let - převážně neurologické a ortopedické indikace
Ambulantní klientela.

Koníček, o.p.s. - Jihočeský kraj

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní).

Členské číslo ČHS - 9013

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):
Mgr. Petra Křížová – instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Skřidla 5, 382 32 Velešín
Sídlo: Adamovská 6, 373 71 Adamov
Kontaktní adresa: Na Zlaté stoce 14, 37005 České Budějovice
IČ: 27002527
Telefon: 774 529 779
Email: konicekcb@seznam.cz
Web: www.konicekcb.webnode.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 2

Klientela: do 100 klientů ročně, děti a dospělí, senioři - ústavní klientela

Majoránek, z.s. - Jihočeský kraj

Majoránek - Středisko praktické výuky a středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP), Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE-RP)

(dříve Aktivity s využitím koní, Hipoterapie a Hipoterapie v rané péči.

Členské číslo ČHS - 9071

Terapeuti/instruktoři odpovědní za Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii :

Romana Koutníková - instruktorka HPSP
Ivana Strouhalová, Dis. - fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Božetice - Bečov č. p. 45, 399 01 Milevsko 
Sídlo, kontaktní adresa: Božetice č. p. 45, 399 01 Milevsko
IČ:   05788226
Telefon: 773 153 192
Email: avk.majoranek@seznam.cz
Web: www.majoranek.wbs.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: do 50 klientů ročně, děti i dospělí.
Ambulantní klientela.
Tábory, pony klub, tvořivé dílny, kurzy a tréninky

POČERNICKÁ INICIATIVA – POČIN, spolek - Kraj Praha

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Paravoltiž a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Aktivity s využitím koní)

Členské číslo ČHS - 9010

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a paravoltiže:

Hana Špindlerová – instruktorka pro HPSP a paravoltiž

Adresa provozovny:  V Ráji, Dolní Počernice, Praha 9
Sídlo: Hvozdíková 2573/15, Praha 10, 10600
Kontaktní adresa: Lužická 1276, Úvaly, 250 82
IČ: 68403453
Telefon: 605 285 426
Email: hankaspindlerova@atlas.cz
Web: http://jk-pocin.cz/

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 1

Klientela: do 100 klientů, děti a dospělí, ambulantní a ústavní klientela

Ranch Calamity Jane s.r.o. - Jihočeský Kraj 

Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

(dříve Hipoterapii a Aktivity s využitím koní)

Členské číslo ČHS - 9077

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení  Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE):

Klára Novotná - instruktorka HPSP, Ilona Jirásková instruktorka HPSP
Ilona Jirásková - fyzioterapeutka

Sídlo, kontaktní adresa: Probulov 18, 398 04 pošta Čimelice
IČ: 4188284
Telefon: 775646461
Email: ranch@calamity.cz
Web: www.calamity.cz

 Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 6

Klientela: :  děti, mládeží, dospělý, senioři.  Osoby s handicapem. děti a dospělí

Rekoma s.r.o - Ústecký kraj

Rekoma s.r.o. - Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii.

Členské číslo ČHS - 9059

Terapeuti odpovědní za vedení hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Dagmar Toncarová – fyzioterapeutka hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Adresa provozovny: Březiny 197, 405 02 Děčín XXVII-Březiny
Sídlo, kontaktní adresa: Opletalova 276, 403 31 Ústí nad Labem-Neštěmice
IČ: 61326399
Telefon: 603 842 563
Email:  hipoterapie@rekoma.cz hiporehabilitace@rekoma.cz
Web:  www.rekoma.cz/hiporehabilitace

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 2

Klientela: do 50 klientů ročně, děti a dospělí (max 80 kg).
Zaměření: Neurologie, Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Úrazy,  Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Intenzita/forma: ambulantní docházka 1 - 3 týdně, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce)

Ryzáček, z.s. - Olomoucký kraj

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE), Hipoterapii v psychiatrii a psychologii (HPP) a Přípravu koní v hiporehabilitaci.

(dříve Hipoterapii a Psychoterapii pomocí koní)

Členské číslo ČHS - 9020

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HPP):


Mgr. Hana Bednáříková - fyzioterapeutka
Jana Krejčová - psychoterapeutka

Sídlo, kontaktní adresa: Vyšehorky 16, 789 85 Líšnice 
IČ: 27042863
Telefon: 724 865 571, 605 766 154
Email: ryzacek@email.cz
Web: www.ryzacek.net

 Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: : více jak 150 klientů ročně, děti a dospělí
Ambulantní provoz 
Tábory, enviromentální vzdělávání, vzdělávání, volnočasové aktivity, veřejně prospěšné práce

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z.s.

 Kraj Praha

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Přípravu koní v hiporehabilitaci.

(dříve Hipoterapii)

Členské číslo ČHS - 9022

Terapeuti/instrutoři odpovědní za vedení hipoterapie:
Bc. Monika Šťastná Kohoutová – ergoterapeutka, hipoterapie

Adresa provozovny:  SEV Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař 102 00 
Sídlo, kontaktní adresa:  SEV Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař 102 00 
IČ: 62697617
Telefon: 739 562 258, 734 408 880 
Email: hiporehabilitace@toulcuvdvur.cz
Web: http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/organizace/sdruzeni-sraz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 7

Klientela: do 120 klientů ročně, děti a dospělí, váhový limit 80 kg - převážně neurologické a ortopedické indikace a jiné

Ústavní i ambulantní klientela 
Tábory a další aktivity

Stáj Rozárka, z.s. - Středočeský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a paradrezuru

(dříve Hipoterapii)

Členské číslo ČHS - 9024

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a paradrezury:

Mgr. Eva Jelínková  -  fyzioterapeutka

Mgr. Vít Šnajdr - instruktor pro paradrezuru

Adresa provozovny: Bykáň 8, 284 01 Kutná hora
Sídlo, kontaktní adresa: Bykáň 8, 284 01 Kutná hora
IČ: 270 37 304
Telefon: 724 316 145
Email: stajrozarka@centrum.cz
Web: www.stajrozarka.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 150 klientů ročně, děti - převážně neurologické a ortopedické indikace
Ústavní a ambulantní klientela

Stáj Vitality, Vitality Slezsko, s.r.o. - Kraj Moravskoslezský

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

(dříve Hipoterapii)

Terapeuti odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE):

Stanislava Valicová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Bystřice 1413, 739 95 Bystřice
Sídlo, kontaktní adresa: Vendryně 1017, 739 94 Vendryně
IČ: 25871129
Telefon: 734 150 972
Email: stanislava.valicova@vitalityslezsko.cz
Web: www.jizdarna.vitalityslezsko.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS:

Klientela: více jak 200 klientů, děti a dospělí, ambulantní a ústavní klientela
Příměstské tábory, rekondiční holistic wellness pobyty pro sportovce, programy pro denní
stacionáře dětí i dospělých.

Vladykův Dvůr. z.s. - Jihočeský kraj

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Přípravu koní v hiporehabilitaci

(dříve Aktivity s využitím koní) .

Členské číslo ČHS - 9035

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):

Mgr. Jindřiška Vladyková, Ing. Markéta Schestauberová – instruktorky HPSP

Adresa provozovny: Roudenská 2, 370 07 Roudné
Sídlo, kontaktní adresa: Roudenská 2, 370 07 Roudné
IČ: 270 14 568
Telefon: 777 068 872
Email: vladykuv.dvur@gmail.com
Web:  www.vladykuvdvur.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 11

Klientela: do 150 uživatelů ročně, děti 4,5 – 18 let (max. váha 78kg), ambulantní klientela.
Letní tábory.