Hipocentrum PN Kosmonosy - Středočeský kraj

HipocentrumStředisko praktické výuky a Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii v psychiatrii a psychologii - HTP.

Členské číslo ČHS - 9017

Terapeuti odpovědní za vedení Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP):
Petra Černá Rynešová, PhDr. – klinický psycholog, psychoterapeut, pedagog

Kamila Petrová - příprava koní

Adresa provozovny: Lípy 15, Kosmonosy, 293 06
Sídlo, kontaktní adresa: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy, 293 06
IČ: 00068691
Telefon: 326 715 874, 777 621 345
Email: hipocentrum@pnkosmonosy.czp.rynesova@centrum.cz
Web: www.plkosmonosy.cz/hipocentrum

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 9

Klientela: Dospívající (15-18 let), Dospělí, Senioři (65 let a více)

Zaměření: Psychiatrie, Autismus, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace

Forma: Ústavní klientela, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce), krátkodobě (týdny)

Další aktivity: canisterapie