Stáj Rozárka, z.s. - Středočeský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a paradrezuru

Členské číslo ČHS - 9024

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení paradrezury:

Mgr. Vít Šnajdr - instruktor pro paradrezuru

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení HTFE:

Zuzana Klimtová Brzobohatá - terapeutka HTFE
Lenka Procházková – asistent v hiporehabilitaci
Marika Faltysová – asistent v hiporehabilitaci

Adresa provozovny: Bykáň 8, 284 01 Kutná hora
Sídlo, kontaktní adresa: Bykáň 8, 284 01 Kutná hora
IČ: 270 37 304
Telefon: 724 316 145
Email: stajrozarka@centrum.cz
Web: www.stajrozarka.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 150 klientů ročně, děti - převážně neurologické a ortopedické indikace
Ústavní a ambulantní klientela