Horticon, z.s. - Kraj Vysočina

Horticon, z.s. - Středisko praktické výuky a Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP.

Členské číslo ČHS - 9074

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi:
Mgr. Lucie Hovorková– instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
Sídlo, kontaktní adresa: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
IČ: 06544975
Telefon: 777 274 331
Email: hovorkova@horticon.cz 
Web: horticon.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS:

Klientela: do 55 klientů, děti od 4 let a dospělí, ústavní klientela

Zaměření: Osoby s narušenou komunikační schopností, Rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením, Poruchy učení, atd., Autismus, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: intenzivní víkendy, intenzivní týdny, tábory, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce)