Horticon, z.s. - Kraj Vysočina

Horticon, z.s. - Středisko praktické výuky a Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP.

Členské číslo ČHS - 9074

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi:
Mgr. Lucie Hovorková– instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
Sídlo, kontaktní adresa: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
IČ: 06544975
Telefon: 777 274 331
Email: hovorkova@horticon.cz 
Web: horticon.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS:

Klientela: Předškolní děti (4-6 let), Školní děti (7-15 let), Dospívající (15-18 let), Dospělí,

Senioři (65 let a více)

Zaměření: Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění, Logopedicke vady
Forma: Ústavní klientela, Ambulantní klientela, ambulantní docházka 1x - 3x týdně, intenzivní týdny, tábory, dlouhodobě (roky), krátkodobě (týdny)

Další aktivity: arteterapie, zahradni terapie

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video