Horticon, z.s. - Kraj Vysočina

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)

Členské číslo ČHS - 9074

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):
Mgr. Lucie Hovorková– instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
Sídlo, kontaktní adresa: Velká Rovná 20, Pacov 395 01
IČ: 06544975
Telefon: 777 274 331
Email:  info@horticon.cz,  
Web: horticon.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 1 

Klientela: do 50 klientů, děti od 4 let a dospělí, ústavní klientela
Zaměření: Poruchy učení, atd., Autismus, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: intenzivní víkendy, intenzivní týdny, tábory, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce)