Vitality Slezsko, s.r.o. - Moravskoslezský kraj

Vitality Slezsko, s.r.o. - Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE. 
Členské číslo ČHS - 9058

Vedoucí terapeut odpovědný za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:

Stanislava Valicová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Bystřice 1413, Bystřice 739 95
Sídlo, kontaktní adresa: Vendryně 1017, Vendryně 739 94

IČ: 25871129
Telefon: 734 150 972
Email: stanislava.valicova@vitalityslezsko.cz
Web: www.jizdarna.vitalityslezsko.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 6

Klientela: Předškolní děti (4-6 let), Školní děti (7-15 let), Dospívající (15-18 let), Dospělí, Senioři (65 let a více)

Zaměření: Neurologie, Ortopedie, Poruchy učení, atd., Genetické vady, Úrazy hlavy, Úrazy páteře, Jiné úrazy, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění

Forma: Ústavní klientela, Ambulantní klientela, ambulantní docházka 1x - 3x týdně, intenzivní víkendy, turnusová docházka (ústavní a lázeňská léčba), tábory, dlouhodobě (roky), střednědobě (měsíce), krátkodobě (týdny)

Další aktivity: arteterapie, muzikoterapie