Jitka Bednářová Smíšková - Jihomoravský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP a Paradrezuru, Středisko praktické výuky pro HPSP, Paradrezuru a Přípravu koní pro HR:

Členské číslo ČHS - 9073

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi a paradrezury:
Mgr. Jitka Bednářová Smíšková – instruktorka HPSP a paradrezury

Adresa provozovny: Za Kovárnou 25, 664 83 Domašov
Sídlo, kontaktní adresa: Za Kovárnou 25, 664 83 Domašov 
IČ: 12154288
Telefon: 773 618 635
Email: bednarova.jitka@gmail.com
Web: www.hiporehabilitace-domasov.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS:

Klientela: do 70 klientů,  děti,  dospělí, senioři 
Zaměření: Poruchy učení, atd., Autismus, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: ambulantní docházka,  intenzivní hiporehabilitační týdny,  tábory 
Další aktivity: paravoltiž, canisterapie, felinoterapie, arteterapie, tábory, kurzy pro veřejnost, hobby závody