Jitka Bednářová Smíšková - Jihomoravský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP a Paradrezuru.

Členské číslo ČHS - 9073

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi a paradrezury:
Mgr. Jitka Bednářová Smíšková – instruktorka HPSP a paradrezury

Adresa provozovny: Tály 143, 664 83 Domašov 
Sídlo, kontaktní adresa: Tály 143, 664 83 Domašov 
IČ: 12154288
Telefon: 773 618 635
Email: bednarova.jitka@gmail.com
Web: www.hiporehabilitace-domasov.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS:

Klientela: do 50 klientů, děti od 4 let, dospělí, senioři, ústavní a ambulantní klientela
Zaměření: Poruchy učení, atd., Autismus, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: Intenzivní víkendy, turnusová docházka (ústavní a lázeňská léčba), tábory, dlouhodobě (roky), krátkodobě (týdny)
Další aktivity: felinoterapie