Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z.s.

 - Kraj Praha

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Přípravu koní v hiporehabilitaci.

Členské číslo ČHS - 9022

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení HTFE:
Bc. Monika Šťastná Kohoutová – ergoterapeutka

Ing. Marie Dvořáčková - příprava koní

Adresa provozovny:  SEV Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař 102 00 
Sídlo, kontaktní adresa:  SEV Toulcův Dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař 102 00 
IČ: 62697617
Telefon: 734 408 880, 739 562 258
Email: hiporehabilitace@toulcuvdvur.cz
Web: http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/organizace/sdruzeni-sraz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: do 120 klientů ročně, děti a dospělí, váhový limit 70 kg - převážně neurologické a ortopedické indikace a jiné

Ústavní i ambulantní klientela 
Tábory a další aktivity