Vladykův dvůr, z.s. - Jihočeský kraj

Středisko praktické výuky a Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP.

Členské číslo ČHS - 9035

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi:

Mgr. Jindřiška Vladyková, Ing. Markéta Schestauberová – instruktorky HPSP

Adresa provozovny: Roudenská 2, 370 07 Roudné
Sídlo, kontaktní adresa: Roudenská 2, 370 07 Roudné
IČ: 270 14 568
Telefon: 777 068 872
Email: vladykuv.dvur@gmail.com
Web:  www.vladykuvdvur.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 11

Klientela: do 150 uživatelů ročně, děti 4,5 – 18 let (max. váha 78 kg), ambulantní klientela.
Letní tábory.