Jezdecký oddíl hřebčín Karlen z.s. - Pardubický kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP

Členské číslo ČHS - 9105

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi:
Lenka Kašparová – instruktorka HPSP 

Adresa provozovny: Na Kopci 105, Dlouhá Třebová, 561 17
Sídlo, kontaktní adresa: Na Kopci 105, Dlouhá Třebová, 561 17
IČ: 27058883
Telefon: 776 255 078
Email: hrebcinkarlen@gmail.com
Web: http://hrebcinkarlen.cz/

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: do 50 klientů/uživatelů, Batolata (1-3 roky), Předškolní děti (4-6 let), Školní děti (7-15 let), Dospívající (15-18 let), Dospělí, Senioři (65 let a více), max. váhový limit do 80 kg,             Ústavní klientela, Ambulantní klientela
Zaměření:Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Úrazy, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Závislosti, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma: ambulantní docházka 1x - 3x týdně, intenzivní týdny, turnusová docházka (ústavní a lázeňská léčba), tábory, dlouhodobě (roky)
Další aktivity: canisterapie, arteterapie