Zookoutek Psychiatrická nemocnice Jihlava - kraj Vysočina

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Přípravu koní v hiporehabilitaci.

Členské číslo ČHS - 9019

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP):

Bc. Yvonna Horská, Bc. Karel Fišar – instruktoři HPSP

Adresa provozovny: Brněnská 455/54, Jihlava 586 24
Sídlo, kontaktní adresa: Brněnská 455/54, Jihlava 586 24
IČ: 00600601
Telefon: sekretariát 567 552 123, zookoutek 567 552 299
Email: zookoutek@pnj.cz
Web:  www.pnj.cz/pro-pacienty/terapeuticke-aktivity/hiporehabilitace/
Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: více jak 150 klientů ročně, dospělí. Ústavní a ambulantní klientela (převaha ústavní)