Caballinus, z.s. - Kraj Praha

Caballinus - Středisko praktické výuky a Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE, Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči - HTFE v RP a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP.

Členské číslo ČHS - 9031

                  Terapeuti odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii                                               a Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči:                                                                                        Mgr. Tereza Honců – fyzioterapeutka                                                            Bc. Anna Radová, Bc. Karolína Kočová - fyzioterapeutky

Vedoucí instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi:                  Bc. Klára Kubošová - instruktorka HPSP 

Adresa provozovny: Dolnočernošická 442, 155 31 Praha 5
Sídlo, kontaktní adresa: U Klubovny 911, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 26575743
Telefon: 777 971 907 
Email: tereza.honcu@caballinus.cz
Web: www.caballinus.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: do 100 klientů ročně, děti v rané péči, ambulantní a ústavní klientela
Ambulantní provoz, intenzivní týdny