Hamzova léčebna Luže-Košumberk - Pardubický kraj

Hamzova léčebna Luže - Košumberk Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči - HTFE v RP.

Členské číslo ČHS - 9032

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii a Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči:

Bc. Petra Kamarádová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Košumberk 80, Luže 538 54
IČ: 183024
Telefon: 469 648 526 
Email: kamaradova@hamzova-lecebna.cz
Web:  www.hamzova-lecebna.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: do 150 klientů ročně, děti a dospělí, převážně s neurologickými a ortopedickými indikacemi, ústavní klientela.