Hamzova léčebna Luže-Košumberk - Pardubický kraj

Hamzova léčebna Luže - Košumberk Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči (HTFE-RP)

( dříve Hipoterapii a Hipoterapii v rané péči).

Členské číslo ČHS - 9032

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii v rané péči(HTFE-RP):

Bc. Petra Kamarádová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Košumberk 80, Luže 538 54
IČ: 183024
Telefon: : 469 648 526 
Email: kamaradova@hamzova-lecebna.cz
Web:  www.hamzova-lecebna.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: do 150 klientů ročně, děti a dospělí, převážně s neurologickými a ortopedickými indikacemi,   ústavní  klientela.