Ryzáček, z.s. - Olomoucký kraj

Středisko praktické výuky a Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE a Hipoterapii v psychiatrii a psychologii - HTP.

Členské číslo ČHS - 9020

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) a Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HTP):

Mgr. Hana Bundilová, Ph.D.  - fyzioterapeutka (HTFE)

Mgr. Michaela Mrkosová - fyzioterapeutka (HTFE)
Jana Krejčová - psychoterapeutka (HTP)

Sídlo, kontaktní adresa: Vyšehorky 16, 789 85 Líšnice 
IČ: 27042863
Telefon: 773 967 580
Email: ryzacek@email.cz
Web: www.ryzacek.net

 Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: více jak 150 klientů ročně, děti a dospělí
Ambulantní provoz 
Tábory, environmentální vzdělávání, vzdělávání, volnočasové aktivity, obecně prospěšné práce.