Epona, z.s. - Jihomoravský kraj

EponaStředisko praktické výuky a Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE, Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP a Paravoltiž. 

Členské číslo ČHS - 9005

Terapeuti/instruktoři odpovědní za vedení hiporehabilitace:
Ing., Bc. Vladimíra Casková – fyzioterapeutka (HTFE), paravoltiž

MUDr. Martina Jansová - lékařka (HTFE)

Mgr. Ada Židlochová - fyzioterapeutka (HTFE)

Martina Audová - instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Hostěnice 188, Mokrá 664 04
Sídlo, kontaktní adresa: Bratislavská 21, 602 00 Brno
IČ: 69707332
Telefon: : 469 648 526, 728 163704
Email: epona@hipoterapie.cz
Web:  www.hipoterapie.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 6

Klientela: do 150 klientů ročně, děti a dospělí, převážně s neurologickými a ortopedickými indikacemi, klienti s mentální retardací, autismem a zrakovou vadou, ústavní a ambulantní klientela.
Letní tábor.