CENTRUM PEPÍNO V PYRAMIDĚ, z.s. - Jihočeský kraj

Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP.

Členské číslo ČHS - 9092

Instruktoři odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi:
Lenka Vozábalová –  instruktorka HPSP

Adresa provozovny: Novosedly 63 Kájov 38101
Sídlo, kontaktní adresa: Novosedly 63 Kájov 38101
IČ: 07696809
Telefon: 724 689 962
Email: lenkapepino@gmail.co

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 7

Klientela: do 50 klientů ročně, děti

       Zaměření: ambulantní klientela,poruchy učení, atd., poruchy chování, mentální retardace, kombinované vady, senzorická onemocnění