POČERNICKÁ INICIATIVA – POČIN, z.s. - Kraj Praha

POČERNICKÁ INICIATIVA – POČIN - Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi - HPSP. 

Členské číslo ČHS - 9010

Vedoucí terapeuti odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Mgr. Veronika Horáková

Vedoucí terapeuti odpovědní za vedení Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi:  

Hanka Špindlerová

Adresa provozovny: V Ráji, Dolní Počernice, Praha 9
Sídlo: U koní 592, 19012 Praha - Dolní Počernice
Kontaktní adresa: Lužická 1276, Úvaly, 250 82
IČ: 68403453
Telefon: 605 285 426
Email: hankaspindlerova@atlas.cz
Web: jk-pocin.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: 201 a více klientů/uživatelů, Předškolní děti (4-6 let), Školní děti (7-15 let), Dospívající (15-18 let), Dospělí, Senioři (65 let a více), váhový limit do 90 kg, využíváme asistované sedy, Ústavní klientela, Ambulantní klientela
Zaměření: Neurologie, Ortopedie, Psychiatrie, Poruchy učení, atd., Autismus, Úrazy, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Mentální retardace, Kombinované vady
Forma/intenzita: ambulantní docházka 1 - 3 týdně, tábory, dlouhodobě (roky)
Další aktivity: canisterapie