Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch - Západočeský kraj

Zbůch - Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) 
Členské číslo ČHS - 9028

Vedoucí terapeut odpovědný za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Jitka Poláková, Dis. – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
Sídlo, kontaktní adresa: V Sídlišti 347, Zbůch 330 22
IČ: 411 949
Telefon: 377 830 664
Mobil: 776 414 920
Email: polakova@centrumzbuch.cz
Web: www.centrumzbuch.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 50 klientů ročně, děti od 1 roku, ambulantní a ústavní klientela
Ambulantní provoz, canisterapie