Ranč Hippos, z.s. - Praha - východ

Ranč Hippos, z.s. - Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE.

Členské číslo ČHS - 9084

Instruktoři odpovědní za vedení hiporehabilitace:
Bc. Dana Vobecká - instruktorka HTFE

Adresa provozovny: Vyzerky, Praha-vychod 
Sídlo, kontaktní adresa: Kardausova 611/3, 19011 Praha
IČ: 07921811
Telefon: 778085376
Email: info@ranchippos.cz
Web: www.ranchippos.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 3

Klientela: do 50 klientů ročně, děti a dospělí, převážně s neurologickými a ortopedickými indikacemi, klienti s mentální retardací, autismem a zrakovou vadou, ústavní a ambulantní klientela.