JK Šerm, z.s. - Středočeský kraj

JK Šerm - Středisko praktické výuky a Středisko doporučené hiporehabilitace
pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii - HTFE a Paradrezuru.

Členské číslo ČHS - 9040

Vedoucí terapeuti odpovědní za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Mgr. Michaela Mašková – fyzioterapeutka

Amálie Mašková - paradrezura

Adresa provozovny: Na Tvrzi 66, 267 23 Lochovice
Sídlo, kontaktní adresa: Na Tvrzi 66, 267 23 Lochovice
IČ: 26518309
Telefon: 737558313
Email: info@jezdectvo.c

Web: www.jezdectvo.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 2

Klientela: do 50 klientů/uživatelů, Batolata (1-3 roky), Předškolní děti (4-6 let), Školní děti (7-15 let), Dospívající (15-18 let), Ústavní klientela, Ambulantní klientela
Zaměření: Neurologie, Ortopedie, Poruchy učení, atd., Autismus, Genetické vady, Mentální retardace, Kombinované vady, Senzorická onemocnění
Forma/intenzita: Ústavní klientela, Ambulantní klientela, ambulantní docházka 1x - 3x týdně, dlouhodobě (roky)
Další aktivity: canisterapie, zooterapie