Hiporehabilitace Jupiter, z.s. - Kraj Praha - západ

Středisko praktické výuky a doporučené hiporehabilitace
pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP) a Hipoterapii v psychiatrii a psychologii (HTP)

Členské číslo ČHS - 9068

Odpovědná instruktorka za HPSP a terapeutka HTP:
Bc. Ida Kubrichtová

Adresa provozovny: Mníšecká 23, Řevnice 252 30
Sídlo, kontaktní adresa: Mníšecká 23, Řevnice 252 30
IČ: 04772075
Telefon: 776 614 704
Email: info@hipojupiter.cz
Web: http://hipojupiter.cz/

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 5

Klientela: do 100 klientů ročně, děti, dospívající a dospělí - převážně ortopedické indikace, Poruchy učení, Psychické onemocnění, Poruchy chování, Mentální retardace, Kombinované vady.
Ambulantní klientela.