Centrum Kociánka - Jihomoravský kraj

Centrum Kociánka - Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) 
Členské číslo ČHS - 9030

Vedoucí terapeut odpovědný za vedení Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii:
Marta Kotasová – fyzioterapeutka

Adresa provozovny: Centrum Kociánka Animoterapie Kotasová Marta 612 47 Brno, Kociánka 93/2
Sídlo, kontaktní adresa: Centrum Kociánka Animoterapie Kotasová Marta 612 47 Brno, Kociánka 93/2
IČ: 00093378
Telefon: 604 833 813
Email: kotasovamarta@gmail.com
Web: www.centrumkocianka.cz

Počet koní v plném provozu s licencí ČHS: 4

Klientela: kombinovaná, postiženi od nejlehčího po nejtěžší, věkovou hranici stále snižujeme