PREVENCE CIVILIZAČNÍCH CHOROB - rozcestník

Cílem programu je mimo jiné i to zažít v bezpečném prostředí pocit úlevy, získat pozitivní prožitky při motivující činnosti s koňmi a naučit se jednoduché relaxační techniky, které mohou následně uplatňovat pravidelně v běžném denním životě. Hiporehabilitace pomáhá navodit efektivně stav relaxace a díky smysluplné činnosti odvést pozornost od každodenní zátěže. Díky této činnosti dochází také k rozvoji kompetencí v nonverbální komunikaci. Tyto činnosti tak napomáhají ke zvyšování kvality života. 

Podle druhu obtíží Vašich klientů, které u nich převažují, je možné si vybrat specializované středisko hiporehabilitace, zaměřené na:

  • hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii, kde fyzioterapeut/ergoterapeut cíleně využívá pohybu hřbetu kráčejícího koně k ovlivnění dechových funkcí, držení těla a ke zlepšení fyzické a psychické kondice,
  • hipoterapii v psychiatrii a psychologii, kde se terapeut zaměřuje zejména na terapii projevů psychiky, jako jsou neschopnost soustředění, roztěkanost, výkyvy nálad, úzkosti a deprese, které nadměrně zatěžují vztahy a schopnost pracovat. Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že lze během krátké doby toto prožívání ovlivnit a zlepšit tak kvalitu života.
  • hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi, kde se instruktor zaměřuje na aktivizaci, relaxaci, podporu zdravého životního stylu, potřebných pracovních návyků, obnovení sociálních kontaktů a upevnění mezilidských vztahů.

Program je určený jak pro konkrétní pacienty, tak pro jejich rodinné příslušníky.