Romana Koutníková 

Organizace: Majoránek, z.s., mobil: 773153192 , email: avk.majoranek@seznam.cz

 • Instruktorka HPSP (dříve AVK) ve středisku Majoránek, z.s.
 • Vodič koní v HTFE (dříve Hipoterapii)
 • Předsedkyně spolku Majoránek, z.s.

Vzdělání:

 • Střední zemědělská škola Tábor – obor chovatel
 • Kurz pracovníka v sociálních službách
 • Probíhající studium psychoterapie na VŠ

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Kurz aktivit s využitím koní, ČHS 2016
 • Kurz zvláštnosti práce s handicapovanými osobami, JČU 2007
 • Semináře o demenci a Alzheimerově chorobě, 2006 - 2013
 • Semináře psychologie a komunikace, 2006 - 2018
 • Seminář pomoci a intervence u osob ohrožených domácím násilím, 2014
 • Seminář psychoterapie pomocí koní, 2016
 • Workshop "Pohyb koňského hřbetu aneb důležité informace pro práci terapeuta", 2017
 • Kurz "Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra s využitím strukturovaného učení", 2017
 • Kurz " Zvládání problémového chování u lidí s PAS", 2018
 • Kurz " Jak rozvíjet komunikaci u lidí s PAS, s mentálním postižením ", 2018
 • Workshop znakové řeči "Povídejme si .... A proč ne rukama!", 2018
 • Konference o autismu „Autismus ze všech stran“, 2019
 • Kurzy přirozené komunikace – Zuzka Prokopová, Lucie Barešová, 2012 - 2017
 • Kurz „Nauč se číst svého koně I + II“ –  Ing.Kateřina Kumble, 2017 - 2019
 • Kurzy z cyklu „ Management pro neziskovky“, 2019