RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA, 

Organizace: http://www.hipojupiter.cz, mobil: 734 224 507,email: xenia@hipojupiter.cz

 • Instruktorka HPSP (dříve AVK) a terapeutka HTP (dříve PPK) ve středisku Hiporehabilitace Jupiter, z.s. 

Vzdělání:

 • Karlova univerzita v Praze, přírodní vědy
 • Technická Univerzita v Bratislavě, aspirantura
 • Donau Universitaet Krems v Dolním Rakousku, management

Kurzy, výcviky, semináře 

 • V ČHS působí jako projektová manažerka a poradkyně pro vzdělávání, V letech 2020 -2022 pusobila jako projektová manažerka České hiporehabilitační společnosti pro projekt financovaný z prostředků EU „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a mládeže“.
 • Ve spolupráci se středisky hiporehabilitace připravila několik grantových žádostí na podporu hiporehabilitace
 • Kurz v ČHS oblasti hiporehabilitace a sociální práce a hipoterapie v psychologii a psychiatrii a působí jako lektorka ve střediscích hipoterapie Jupiter a Kamenitý vrch, ( Po absolvování základního jezdeckého výcviku u cvičitelek jezdectví  absolvovola v letech 2017-2020 kurzy České hiporehabilitační společnosti HPSP a HTP)
 • poradenská a pedagogická praxe
 • psychoterapeutický výcvik
 • mnoholetá praxe jako podnikatelka a manažerka v oblasti výzkumu diagnostik a léčiv
 • V letech 2014-2018 provozovala vlastní poradenskou praxi a začala se věnovat koním
 • Absolvovala 2 dlouhodobé kurzy nekonfliktní komunikace s koněm pod vedením Oldy Nováka a získala certifikát Poutník