Mgr. Michaela Mašková

Organizace: JK Šerm , mobil: 737 558 313, email: hpsp@hiporehabilitace-cr.com

 • Zakladatelka spolku JK Šerm
 • Speciální pedagožka ve středisku JK Šerm
 • členka představenstva ČHS
 • Koordinátorka sekce HPSP (dříve AVK)
 • Fyzioterapeutka- specializující se na terapii dětí s duálním a kombinovaným postižením

Vzdělání:

 • Fyzioterapie – Praha 1996 
 • Speciální pedagogika, předškolní pedagogika a učitelství 1. Stupně- Vysoká škola dolnoslezská Wroclaw, Polsko 2019

Kurzy, výcviky, semináře 

 • Hipoterapie- ČHS Brno 2001

 • Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených – Brno 2006

 • Základy znakového jazyka – Beroun 2003

 • Specializační kurz pro speciální pedagogy zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí/žáků s těžkým zdravotním postižením- Karlova Univerzita 2005

 • Canisterapie 

 • Myšlení a chování lidí s Autismem  - APLA 2014

 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením- IPPP 2005

 • Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu – Praha 2009

 • Lektorka kurzu Hipoterapie

 • Lektorka kurzu Aktivity s využitím koně

 • Lektorka pro společnosti cvičící canisterapeutické psy

 • Aktivní účasti na seminářích a konferencích -  JCU České Budějovice, Mendelova univerzita Brno, Karlova Univerzita Praha, DSW Polsko