PhDr. Petra Černá Rynešová

Organizace: Hipocentrum PN Kosmonosy, mobil: 724 710 498 , email: p.rynesova@centrum.cz

Vzdělání:

  • FFUK obor jednooborová psychologie

Kurzy, výcviky, semináře 

  • Kurz LPPJ při Masarykově univerzitě v Brně, 2004
  • Psychoterapeutický výcvik -  Existenciální analýza a logoterapie, 2006-2014
  • 2011 vydání knihy – „Když kůň léčí duši, aneb metodika hiporehabilitace zaměřená na klienty s duševním onemocněním.“
  • Seminář s Gundulou Hauser – Havlíčkův Brod 2012
  • Účast na mezinárodním projektu – Program celoživotního učení – Leonardo Da Vinci 2012-2014. Sebezkušenost v Evropském kvalifikačním rámci pro praxi a vzdělávání v animoterapii. (vznikla vzdělávací brožura a video)
  • vedení sebezkušenostních workshopů "Co nám říkají koně" - psychoterapie pomocí koní, PN Havlíčkův Brod
  • Vedení vzdělávací části při kurzu ČHS - psychoterapie pomocí koní
  • Lektorská činnost při programu celoživotního učení - Leonardo Da VInci 2012-2014, Sebezkušenost v Evropském kvalifikačním rámci pro praxi a vzdělávání v animoterapii.