Nabídka Post-COVID programů ČHS

Kvalifikovaní terapeuti a instruktoři ve Střediscích doporučené hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti pracují se speciálně připravenými hiporehabilitačními koňmi se zaměřením na pozitivní ovlivnění symptomů nemoci Covid-19,  a to při práci ze země nebo ze sedla (hiporehabilitace).

Unikátní garantovaný program je určený pro pacienty s post covid syndromem, pro osoby ohrožené syndromem vyhoření (zdravotníky a pečovatele v sociálních službách, rodiče a neformální pečovatele, pedagogy) a pro děti, které jsou ohroženy depresí a úzkostí v důsledku dlouhodobé izolace od kontaktů s vrstevníky.

Bonanza Vendolí, z. ú.

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi
programy pro děti, třídní kolektivy - programy pro rodiny, skupiny, týmy - postcovidová relaxace u koní

Hiporehabilitace Jupiter, z.s.

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii v psychiatrii a psychologii a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi
programy pro děti i dospělé - individuální i skupinové terapie - doplňující terapie

Horticon, z.s.

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi
logopedické techniky v řešení postcovid syndromu - doplňující terapie - pobytové akce

Jezdecký klub Briliant Petrovice, z.s.

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi
ovlivnění emočního nastavení - prevence školního neúspěchu - pomoc při překonávání poruch učení

Kamenitý vrch, z.s.

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii v psychiatrii a psychologii a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi
relaxace s koňmi - nácvik správného dýchání - programy pro pečující

KONÍČEK, o. p. s.

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi
zaměření na dospělé - zapojení zahradní terapie - individuální i skupinové lekce

Monika Honzíková - hiporehabilitace a psychologické poradenství

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii v psychiatrii a psychologii a Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi
komplexní přístup - individuální péče - pro děti i dospělé

Ryzáček, z.s.

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii a Hipoterapii v psychiatrii a psychologii
individuální přístup - programy pro děti i dospělé - program pro skupiny i pro jednotlivce

Vladykův dvůr, z.s.

Středisko doporučené hiporehabilitace pro Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi
využití přirozené komunikace s koňmi - zaměření na dospělé - programy pro skupiny a týmy