Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní – při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační společností

  • /
  • Eshop
  • /
  • E-metodiky
  • /
  • Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní – při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační společností

Dokument vydaný ČHS v roce 2009, rozsah 18 stran. Elektronický formát PDF. Účelem Řádu je jednotně metodicky informovat provozovatele hiporehabilitace s koňmi (dále jen provozovatelé) organizované v ČHS o současných požadavcích na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu při veřejném vystoupení, tyto požadavky ujednotit tak, aby se jimi provozovatelé mohli řídit a zabezpečit požadovanou úroveň péče o zvířata. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. průkaz koně, stanovený způsob označení koní, atd.). Podle tohoto Řádu nelze provádět zvláštní způsob výcviku koní pro přípravu a provedení triků v cirkuse, divadelním a varietním vystoupení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném vystoupení a pořádat veřejná vystoupení, jejichž podmínky přesahují možnosti koní zejména v náročnosti na výkon, použití pomůcek a postrojů ustanovených Řádem.

260 Kč
Skladem