Vítáme Vás na stránkách České hiporehabilitační společnosti.

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) v roce 2016 oslaví 25 let od svého založení.
Jejím hlavním cílem je podporovat kvalitní a bezpečnou hiporehabilitační praxi.

I v letošním roce se otevírají dveře ve Střediscích praktické výuky a zvou Vás na návštěvu. Přijďte se podívat od dubna do října jak takové středisko funguje. 

Víte, že se můžete zúčastnit odborné praxe v některém z našich Středisek praktické výuky? Praxe jsou otevřené všem zájemcům, podívejte se na nabídku a kontaktujte vybrané středisko. Informace jsou zde

Hiporehabilitace ve Snídani s Novou, 5 . 4. 2016

Členství v ČHS

Členství je otevřené všem, kteří aplikují práci s koňmi ve zdravotní a sociální sféře, pedagogice a parajezdectví. ČHS sdružuje například fyzioterapeuty, ergoterapeuty, logopedy, lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, speciální pedagogy a jezdecké instruktory.

Klienti a jejich rodinní příslušníci jsou významnou a vítanou částí členské základny.

ČHS registruje 40 hiporehabilitačních středisek a 70 individuálních členů.

Proč být členem ČHS?

  • Přístup k informacím
  • Přístup ke vzdělávání
  • Podpora provozovatelů
  • Sleva na vzdělávací akce a produkty obchodních partnerů
  • Časopis HIPOrehabilitace

Detailní informace o výhodách a povinnostech člena, výši členských poplatků jsou uvedeny v přihláškách.

Přihláška pro individuálního člena
Přihláška pro organizaci